My New Website

લેટેસ્ટ શૈક્ષણિક સમાચાર , શિક્ષકોને લાગતું સાહિત્ય , નવી નોકરીની જાહેરાતો માટે દરરોજ મુલાકાત લો અમારી નવી વેબસાઈટ.

અમારી નવી વેબસાઈટ છે. https://wvvw.rojgarupdates.in/
http://www.latestnokri.xyz/

તા. 1/08/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

*💥તા. 1/08/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽* *🌐 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શ...
Read More

જૂની પેંશન યોજના (GPF) અને નવી પેંશન યોજના (CPF) વચ્ચે શો તફાવત છે

✅ *જૂની પેંશન યોજના (GPF) અને નવી પેંશન યોજના (CPF) વચ્ચે શો તફાવત છે ?* શેમાં કેટલો છે ફાયદો ??? https://bit.ly/33c14ZP
Read More
ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 3 થી 5 ના વિધાર્થીઓ માટેના  મૂલ્યાંકન માટેની excel file

ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 3 થી 5 ના વિધાર્થીઓ માટેના મૂલ્યાંકન માટેની excel file

Ⓜ️ *ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 3 થી 5 ના વિધાર્થીઓ માટેના  મૂલ્યાંકન માટેની excel file* Ⓜ️ *એક સાથે 60 બાળકોના નામ લખી શકાશે* Ⓜ️ *Excel Sh...
Read More

✅ *વર્ષ 2020 ની પ્રાથમિક શાળાઓ માટેની જાહેર રજાઓનું લિસ્ટ,

✅ *વર્ષ 2020 ની પ્રાથમિક શાળાઓ માટેની જાહેર રજાઓનું લિસ્ટ, બનાસકાંઠા, 28/12/2019* https://bit.ly/2X4rZTF
Read More
ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટેના  મૂલ્યાંકન માટેની excel file*

ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટેના મૂલ્યાંકન માટેની excel file*

Ⓜ️ *ઘરે શીખીએ જૂન માસ ના ધોરણ 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટેના  મૂલ્યાંકન માટેની excel file* Ⓜ️ *એક સાથે 60 બાળકોના નામ લખી શકાશે* Ⓜ️ *Excel Sh...
Read More
જૂન મહિનાનુ મૂલ્યાંકન  કરવા માટેની  ધોરણ 1થી 8 ની ફાઈલ

જૂન મહિનાનુ મૂલ્યાંકન કરવા માટેની ધોરણ 1થી 8 ની ફાઈલ

✅ *દરેક શિક્ષકો માટે ઉપયોગી ફાઈલ...* 📖 ઘરે શીખીએ પુસ્તિકાનુ   જૂન મહિનાનુ મૂલ્યાંકન  કરવા માટેની  ધોરણ 1થી 8 ની ફાઈલ માત્ર બાળકો ના નામ સ...
Read More

તા. 30/07/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽*

*💥તા. 30/07/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽* *🌐 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન ...
Read More