My New Website

લેટેસ્ટ શૈક્ષણિક સમાચાર , શિક્ષકોને લાગતું સાહિત્ય , નવી નોકરીની જાહેરાતો માટે દરરોજ મુલાકાત લો અમારી નવી વેબસાઈટ.

અમારી નવી વેબસાઈટ છે. https://www.techfoxo.com/
                                            http://www.latestnokri.xyz/

Vacation ma kamgiri karva babat no Paripatra temaj Dhanera Talukano valatar raja manjur karva babat no paripatra

Vacation ma krel kamgiri ni Valatar Raja/Prapt Raja babat Dhanera Talukano paripatra

Unalu Vacation darmyan Achhatgrast Talukaoma Madhyahan bhojan ane Dudhsanjivani yojana chalu rakhel hti.

Banaskantha jillana Deesa, Kankrej, Tharad, Vav, Deodar ,Suigam, Lakhani, Bhabhar, Dhanera taluka ma vacation darmyan school dith 1 shikshake hajar rahi kamgiri karel hti.

6/5/2019 thi 31/5/2019 sudhi kamgiri karel hati. tematji Ravivar ane jaher rajao bad karta 23 Divas ni valatar raja malvapatra thay.

Prapt Raja service book ma jama levi hoy to 1/3 Raja jama malshe.
Vacation ma kamgiri karva babat no Paripatra temaj Dhanera Talukano valatar raja manjur karva babat no paripatra

Important Link :

Vacation School chalu Paripatra

Dhanera Valtar Raja manjur Paripatra 

Vacation ma kamgiri karva babat no Paripatra temaj Dhanera Talukano valatar raja manjur karva babat no paripatra