Gujarat Rajy ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay

Gujarat Rajy ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay

Shixanmantri shree Bhupendrasinh chudasama sahebni jaherat

Vacation niyat tarikh sudhi j chalu raheshe.

10 June thi shalao start thashe.

Read News in Gujarati : Click here


Labels: News

Thanks for reading Gujarat Rajy ni Prathmik shalaoma Vacation nahi lambavay. Please share...!

Back To Top