Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? - Vancho Shixak Jyot no Jawab

Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? - Vancho Shixak Jyot no Jawab

1 . Ek Sathe Salang 8 CL Raja manjur kari sakay.
2. 8 thi Vadhare karavvi hoy to TPEO manjur kari sake.
3. Salang 8 CL vachhe Ravivar aavto hoy to tene CL ma ganavani nathi.

Labels: Leave, Raja

Thanks for reading Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? - Vancho Shixak Jyot no Jawab. Please share...!

Back To Top